Header | QWSoftDraw Website Design Home House Plans QWSoftDraw Home | QWSoftDraw Home House Plans Design Design Process | QWSoftDraw Home House Plans Design Home Photos | QWSoftDraw Home House Plans Design Home Plan Samples | QWSoftDraw Home House Plans Design Pricing | QWSoftDraw Home House Plans Design References | QWSoftDraw Home House Plans Design
Aerial Photos | Robertsville, TN
English Español Magyar

English

 • "for all have sinned and fall short of the glory of God," Romans 3:23 (NIV)

  When God tells us to do something, and we don't do it, that's sin. When God tells us not to do something, and we do it, that's sin. Have you sinned against God? Everyone has.

 • "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Romans 6:23 (NIV)

  The end result of sin is eternal separation away from God in a lake of fire called Hell.

 • "But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us." Romans 5:8

  God paid the price for our sin through Jesus' death on the cross.

 • "That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved." Romans 10:9-10 (NIV)

  Ask Jesus to come into your life, forgive you of your sins and cleanse you from your sins. Put your total trust in Him as Lord and Savior to save you from your sins and take you to Heaven to be with Him one day. Let Him take total control of every are of your life.

 • "Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me." Revelation 3:20 (NIV)

  Jesus wants to have a personal relationship with you and spend eternity with you in Heaven. Will you let Him come into your life and trust Him to take you to Heaven when you die?Español

 • "pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios," Romanos 3:23 (NVI)

  El hombre es pecador.

 • "Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor." Romanos 6:23 (NVI)

 • "Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristos murió por nosotros." Romanos 5:8 (NVI)

 • "que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo." Romanos 10:9-10 (NVI)

 • "Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo." Apocalipsis 3:20 (NVI)

 • Para más información:   http://www.diosamaelmundo.com/


MAGYAR

 • "Mindenki vétkezett, és híjávál van az Isten dicsőségének." (Róm. 3,23)

  Amikor Isten arra kér minket, hogy tegyünk meg valamit és nem tesszük meg, az bűn. Amikor arra kér minket, hogy ne tegyünk meg valamit és mi megtesszük, az is bűn. Követtél már el bűnt Isten ellen? Mindenki megtette.

 • "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, A mi Urunkban." (Róma 6,23)

  A bűn végső következménye az Istentől való örökké tartó elszakadás a tűz tavában , amely a Pokol.

 • "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." (Róma 5,8)

  Isten kifizette helyettünk a váltságdíjat bűneink miatt Jézus Krisztus kereszthalálával.

 • " Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hisszük, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk." (Róma 10,9-10)

  Kérd Jézust, hogy jöjjön az életedbe.Bocsássa meg bűneidet és szabadítson meg azokból.Bízz benne teljesen, úgy tekints rá mint Urad és megváltód, aki megmentett bűneid súlyától és egy nap majd bevisz a Mennybe.Engedd meg neki, hogy az életed Ura Ő legyen.

 • "Ime, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz , és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jelenések 3,20)

  Jézus személyes kapcsolatban akar lenni veled, és veled akarja tölteni az Örökkévalóságot. Beengeded Őt az életedbe,bízol benne, hogy halálod után a Mennybe visz?

 • További anyogok kaphatók, melyek segítenek a kersztyén növokedésben

  Ha ez az anyag segített abban, hogy személyesen elfogadd Jézuz Krisztust, további anyogokkal segíthetűnk abban, hogy növekedj a keresztyén életben. Ha további információt szeretnéll kapni, írj a következö címre:

  TIMÓTEUS TÁRSASÁG
  H-1116 Budapest
  Zsurló u. 6
  HUNGARY

  https://knowgod.com/hu/fourlaws/0?utm_source=4laws&utm_medium=website&utm_campaign=4laws-visit&utm_content=hungarian&cid=dp-website-4laws-gds-qq-4lawsref-hu-4483272880709
 
About Us  ♦  BIMX  ♦  Contact Me  ♦  Eternal Life  ♦  Extra Links  ♦  Login
QWSoftDraw is a trademark of QWSoftDraw LLC (Oak Ridge, TN).
Website Contents Copyright © 2023 by QWSoftDraw LLC. All rights reserved.
QWSoftDraw Home Plan Design on Facebook